Välkommen till SpaghettiOperans hemsida. 

Den öppna och regelbundna föreställningsverksamhetet på Regina upphörde årsskiftet 20014-2015 då lokalen överläts till Playhouse Teater

Sedan dess och framåt arbetar SpaghettiOperan med gästspel - framförallt på middagar och event som anordnas av både företag, organisationer och privatpersoner. 

Här finns också information och bilder om de föreställningar som gavs under 1997-2014 samt om de medverkande. Sida uppdateras och kompletteras fortlöpande allt eftersom material insamlas och systematiseras.